User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2018-05-16, พุธ #28043 ศาสตร์สุรีย์ แก้... EU926607225TH 10800
2018-05-16, พุธ #28046 จักษกล พชร... EU926607248TH 10220
2018-05-16, พุธ #28045 นางสาวพงษ์วิภา เทว... EU926607279TH 50300
2018-05-15, อังคาร #28040 วิลาสินี มุ่... EU926607319TH 32000
2018-05-15, อังคาร #28037 คุณSunsanee G.... EU926607353TH 10110
2018-05-15, อังคาร #28038 ธีรดา โสภ... EU926607322TH 10150
2018-05-15, อังคาร #28039 ปุณิกา จิณ... EU926607305TH 10250
2018-05-15, อังคาร #28036 คุณขวัญชัย (พอ... EU926607340TH 70130
2018-05-15, อังคาร #28034 ปิยวรรณ นวม... PA526568279TH 10540
2018-05-15, อังคาร #28033 กัญญาภัทร โชต... RL682284095TH 10260
2018-05-15, อังคาร #28032 ณิชช์กานต์ เนา... EU926607336TH 20130
2018-05-15, อังคาร #28035 ทิพย์วรรณ ประ... EU926607367TH 10260
2018-05-14, จันทร์ #28027 ศริญญา พิม... EU926607061TH 65000
2018-05-14, จันทร์ #28028 พิมพ์ชญา เจร... EU926607129TH 10230
2018-05-14, จันทร์ #28029 นิภาพร แก้... EU926607115TH 10240
2018-05-14, จันทร์ #28024 อรวรรณ เพช... EU926607075TH 90320
2018-05-14, จันทร์ #28026 อดิศร ศรี... EU926607146TH 12000
2018-05-14, จันทร์ #28025 พลชัย พึ่... EU926607132TH 10270
2018-05-14, จันทร์ #28019 ปวีณา แสน... EU926607089TH 61110
2018-05-14, จันทร์ #28023 เขมณิช กล่... EU926607163TH 10900
2018-05-14, จันทร์ #28018 wan vis... EU926607150TH 10900
2018-05-14, จันทร์ #28020 เอกสิทธิ์ ไทย... RL682284285TH 10530
2018-05-14, จันทร์ #28016 จุฑามาศ ชัย... EU926607101TH 10120
2018-05-14, จันทร์ #28013 วชิราพิมพ์ เกศ... EU926607092TH 12000
2018-05-14, จันทร์ #28015 อรนิภา หมื... RL682284271TH 12000
2018-05-11, ศุกร์ #28009 ภัคญดา ริ้... EU926607044TH 73000
2018-05-11, ศุกร์ #28010 ฉัตรสุดา หัต... EU926606993TH 74000
2018-05-11, ศุกร์ #28007 นัสยา ทาน... EU926606945TH 10110
2018-05-11, ศุกร์ #28008 ฐาณิฎา มุท... EU926607000TH 11000
2018-05-11, ศุกร์ #28005 อำนาจ ทอง... EU926607013TH 84150
2018-05-11, ศุกร์ #28002 ณิชช์กานต์ เนา... EU926607035TH 20130
2018-05-11, ศุกร์ #28004 ปวีณา หุ่... EU926606980TH 10110
2018-05-11, ศุกร์ #28003 ระเบียบ ดิษ... EU926607027TH 12000
2018-05-10, พฤ #27999 นางสาวทัศวรรณ ทอง... EU926606976TH 86000
2018-05-10, พฤ #28001 สุภิญญา ต้น... EU926606790TH 26000
2018-05-10, พฤ #28000 ธันยพัต ตัน... EU926606931TH 85110
2018-05-10, พฤ #27998 สุญดา พรห... EU926606755TH 77000
2018-05-10, พฤ #27994 ประภัสสร มั่... EU926606812TH 10270
2018-05-10, พฤ #27996 ฐิตาภา จะป... EU926606772TH 10400
2018-05-10, พฤ #27995 วิภารัตน์ สร่... EU926606786TH 12000
2018-05-10, พฤ #27997 ดรัสวิน ไพร... EU926606741TH 50300
2018-05-10, พฤ #27991 ประภาพร ตติ... EU926606769TH 48000
2018-05-09, พุธ #27989 พรรวดี รติ... RL682284135TH 10160
2018-05-09, พุธ #27990 คุณอ๋อย พรศ... EU926606809TH 10250
2018-05-09, พุธ #27987 นารีรัตน์ แตง... EU926606843TH 10540
2018-05-09, พุธ #27986 นางสาวพรทิพย์ บุษ... EU926606874TH 64130
2018-05-09, พุธ #27988 ณัฐกมล องอ... EU926606865TH 12120
2018-05-09, พุธ #27985 ธิดารัตน์ ธรร... RL682283877TH 10230
2018-05-09, พุธ #27979 อรวรรณ ธรร... EU926606888TH 10220
2018-05-08, อังคาร #27976 จันทิมา สุน... EU926606622TH 15000

กลับสู่ด้านบน