User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2017-09-21, พฤ #26021 กัลยารัตน์ ธนว... ER694775556TH 10510
2017-09-21, พฤ #26023 มติชน กล้... ER694775595TH 40000
2017-09-21, พฤ #26024 ธนิตา เหม... ER694775600TH 72130
2017-09-21, พฤ #26025 นภารัตน์ เก้... ER694775587TH 84210
2017-09-21, พฤ #26018 พิมพ์ไพลิน มหา... RK430799758TH 72160
2017-09-21, พฤ #26014 เพียงพิศ บุญ... RK430799744TH 10230
2017-09-21, พฤ #26015 นิลเนตร บุน... RK430799735TH 34000
2017-09-21, พฤ #26017 กชพร สมพ... ER694775635TH 10120
2017-09-21, พฤ #25981 สรภัสร์ เชิ... ER694775644TH 10250
2017-09-19, อังคาร #25995 นวรัตน์ เหม... RK430799642TH 10260
2017-09-19, อังคาร #26001 นางสาว จุรีพร ศรี... ER694775499TH 32210
2017-09-20, พุธ #26012 นางสาวกุสุมา ยืน... ER694775539TH 37000
2017-09-20, พุธ #26002 จันธิมา จัน... RK430799687TH 77110
2017-09-19, อังคาร #26008 วันวิสาข์ กีย... ER694775613TH 30000
2017-09-19, อังคาร #26007 พิมพ์นารา รัต... ER694775658TH 21160
2017-09-19, อังคาร #26005 คุณมิน โทร... ER694775661TH 10250
2017-09-19, อังคาร #26006 นางสุประภา แก้... RK430799673TH 58120
2017-09-19, อังคาร #25998 ภัทรวดี สุว... RK430799660TH 57210
2017-09-19, อังคาร #25964 พิมพ์วิชญา จิร... ER694775627TH 10200
2017-09-19, อังคาร #25982 อังคณา สีม... ER694775689TH 90110
2017-09-18, จันทร์ #25985 เกตุมณี แก้... RK430799625TH 12130
2017-09-18, จันทร์ #25980 นภัส มณี... ER694775410TH 10220
2017-09-18, จันทร์ #25977 กิตติ์ดนัย รุ่... ER694775437TH 10150
2017-09-18, จันทร์ #25976 สราริน พัน... RK430799639TH 11120
2017-09-18, จันทร์ #25979 อรอุษา คำใ... RK430799608TH 12000
2017-09-18, จันทร์ #25999 นาตยา สุดยอด Tel... ER694775423TH 10540
2017-09-18, จันทร์ #26000 ปราณี จัน... ER694775454TH 11000
2017-09-18, จันทร์ #25997 ฏิรินทร์ทิพย์ วงศ... ER694775471TH 10700
2017-09-18, จันทร์ #25993 นวลนิช คำส... ER694775468TH 10540
2017-09-18, จันทร์ #25994 รุจิรา ขอบ... ER694775397TH 20180
2017-09-18, จันทร์ #25996 น.ส. มาริน สาล... RK430799656TH 11140
2017-09-18, จันทร์ #25989 นางสาววาสินี ขาว... ER694775525TH 10400
2017-09-18, จันทร์ #25990 กาญจนา กระ... ER694775511TH 10160
2017-09-18, จันทร์ #25991 อภิญญา สุข... ER694775445TH 21110
2017-09-18, จันทร์ #25992 คุณอัจฉรา มาว... RM087657861TH 12120
2017-09-18, จันทร์ #25988 รัตนาภรณ์ ประ... ER694775485TH 47000
2017-09-18, จันทร์ #25984 อุกฤษ เมท... ER694775508TH 94000
2017-09-18, จันทร์ #25983 จริยา แซ่... RK430799599TH 34190
2017-09-15, ศุกร์ #25972 รัชนี ศรี... ER694775370TH 10270
2017-09-07, พฤ #25915 ปริวิทย์ กาญ... RK430799381TH 10250
2017-09-15, ศุกร์ #25974 รจเรข รุจ... RK430799585TH 10250
2017-09-15, ศุกร์ #25973 อาทิกา ทอง... ER694775406TH 80340
2017-09-15, ศุกร์ #25971 พิมพ์พิศา ม่ว... RK430799554TH 10250
2017-09-15, ศุกร์ #25970 รัชนี กุศ... RK430799611TH 55140
2017-09-14, พฤ #25968 นางสุกัญญา สัน... ER694775233TH 20230
2017-09-14, พฤ #25969 คุณพิมพ์ทอง พยั... ER694775216TH 10230
2017-09-14, พฤ #25966 Auy ร้า... ER694775220TH 15220
2017-09-14, พฤ #25967 ส.อ.ธนกร ศรี... ER694775383TH 18000
2017-09-14, พฤ #25963 วิภารัตน์ สร่... RK430799545TH 12000
2017-09-14, พฤ #25960 กัญญาภัค วงค... RK430799571TH 43000

กลับสู่ด้านบน