User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2017-06-29, พฤ #25425 คนึงนิจ บุญ... ER694229900TH 10900
2017-06-29, พฤ #25423 มนัชยา ศรว... ER694229961TH 10270
2017-06-29, พฤ #25388 จิรกร สิง... ER694229958TH 33110
2017-06-28, พุธ #25418 อัจฉราพร แหม... ER694229856TH 31000
2017-06-28, พุธ #25419 แนน กรกานต์ โทร... ER694229913TH 10310
2017-06-28, พุธ #25410 นฤมล บำร... RK430799894TH 10560
2017-06-28, พุธ #25414 สารัต รัต... RK430799951TH 10240
2017-06-28, พุธ #25416 ศศิวรรณ สุข... RK430799903TH 10160
2017-06-28, พุธ #25409 โอฬาร จรุ... RK430799925TH 10700
2017-06-27, อังคาร #25403 น.ส.อัสมา ภู่... ER694229873TH 10230
2017-06-27, อังคาร #25406 มาลัย เยเ... RK430798491TH 22000
2017-06-27, อังคาร #25402 นันทวรรณ นาค... ER694229839TH 21150
2017-06-27, อังคาร #25405 นิรชา ภู่... ER694229860TH 10900
2017-06-27, อังคาร #25401 สุพัตรา ศรี... ER694229887TH 70120
2017-06-27, อังคาร #25400 อรุณรัตน์ เที... ER694229825TH 36240
2017-06-26, จันทร์ #25397 ทัชชภร มหา... ER694229737TH 10400
2017-06-26, จันทร์ #25395 ณษากร คุล... ER694229745TH 13160
2017-06-26, จันทร์ #25396 นิภาพร ศิร... ER694229785TH 20170
2017-06-26, จันทร์ #25394 คุณเบ็ญจวรรณ ลี้... ER694229754TH 12130
2017-06-26, จันทร์ #25392 โอ๋ ชุติมา ศรี... ER694229768TH 10540
2017-06-26, จันทร์ #25393 นส.จิรวดี สนส... ER694229811TH 10230
2017-06-26, จันทร์ #25391 อัจฉรา สงค... ER694229799TH 13170
2017-06-26, จันทร์ #25387 ณัฐพร สุร... ER694229771TH 51150
2017-06-26, จันทร์ #25389 วรารี นนท... RK430798528TH 10150
2017-06-26, จันทร์ #25386 นรินทร์ ท้า... PB519299700TH 12120
2017-06-26, จันทร์ #24970 สุเนตรา ธัญ... ER694229808TH 83110
2017-06-26, จันทร์ #25385 วสิตา วณิ... RK430798505TH 10210
2017-06-26, จันทร์ #25383 ธารดี ฤกษ... RK430798514TH 11000
2017-06-23, ศุกร์ #25381 Thawee Tem... ER694229706TH 10270
2017-06-23, ศุกร์ #25380 อุมาพร แซ่... ER694229710TH 10150
2017-06-23, ศุกร์ #25345 สุทธิดา กัน... ER694229652TH 30190
2017-06-23, ศุกร์ #25376 ภัทรพร อโน... RK430798465TH 60000
2017-06-23, ศุกร์ #25377 กิ่งดาว เพ็... ER694229697TH 84170
2017-06-22, พฤ #25375 สาวิตรี lin... ER694229618TH 21170
2017-06-22, พฤ #25371 คุณเทวี ซ่า... RK430798488TH 20250
2017-06-22, พฤ #25372 สุรีรัตน์ ศรี... RK430798474TH 41190
2017-06-22, พฤ #25373 สิรินาถ เตช... ER694229666TH 10260
2017-06-21, พุธ #25365 บรรพอร ธรร... ER694229670TH 11120
2017-06-21, พุธ #25359 นิอร ราษ... RK430798443TH 12120
2017-06-21, พุธ #25364 นายสันติ ธเน... RK430799885TH 21140
2017-06-21, พุธ #25370 กรุณา ปัญ... ER694229683TH 41280
2017-06-21, พุธ #25367 ณัฏฐนันท์ นนท... ER694229635TH 11000
2017-06-21, พุธ #25368 คุณสุวรรณี เปร... ER694229649TH 10120
2017-06-21, พุธ #25369 จิราภรณ์ ไทพ... ER694229723TH 11120
2017-06-21, พุธ #25366 กัญญ์พิชญา ทรง... ER694229621TH 24120
2017-06-20, อังคาร #25362 คุณจักรกฤษณ์ พัน... ER694229578TH 30150
2017-06-20, อังคาร #25357 ดวงดาว มหา... RK430798430TH 10330
2017-06-20, อังคาร #25361 รัชฎาภรณ์ ขีร... ER694229604TH 21160
2017-06-20, อังคาร #25355 Thannapat Yin... ER694229581TH 10100
2017-06-20, อังคาร #25356 วีรชาติ กนก... ER694229595TH 74120

กลับสู่ด้านบน