User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2017-06-19, จันทร์ #25339 กันยวีร์ สุจ... RK430798412TH 10530
2017-06-19, จันทร์ #25350 สุพัตรา สมบ... ER694229459TH 21140
2017-06-19, จันทร์ #25352 ชุติกาญจน์ ปาร... ER694229533TH 58110
2017-06-19, จันทร์ #25354 โอ๋ ชุติมา ศรี... ER694229502TH 10540
2017-06-19, จันทร์ #25353 คุณภูรัศมิ์ ธัญ... ER694229493TH 10160
2017-06-19, จันทร์ #25344 น.ส.ประภาพร ทอง... RK430798426TH 10160
2017-06-19, จันทร์ #25346 ดลชนก ธนา... ER694229564TH 10310
2017-06-19, จันทร์ #25342 จิตศิริ ราช... ER694229547TH 11000
2017-06-19, จันทร์ #25347 นางเบญจมาพร ปาป... ER694229555TH 52100
2017-06-15, พฤ #25333 นางเบญจมาพร ปาป... ER694229431TH 52100
2017-06-16, ศุกร์ #25340 ฉัตรวิไล (ดี... ER694229480TH 10230
2017-06-16, ศุกร์ #25335 คุณ นิลุบล กีร... ER694229520TH 10250
2017-06-16, ศุกร์ #25337 อภิชัย แสง... ER694229516TH 92000
2017-06-16, ศุกร์ #25341 อัจฉรา เอี... ER694229462TH 90110
2017-06-16, ศุกร์ #25334 ชนิกานต์ คงม... ER694229476TH 65000
2017-06-15, พฤ #25332 ไวภพ โพธิวงศ์ (แผ... ER694229428TH 77110
2017-06-15, พฤ #25330 นส.สุมาลี กีร... ER694229414TH 10170
2017-06-14, พุธ #25319 ละอองดาว กุด... ER694229309TH 10800
2017-06-14, พุธ #25327 นายรัฐกานต์ ยิ้... ER694229330TH 20180
2017-06-14, พุธ #25328 จิรดา พูล... ER694229388TH 10250
2017-06-14, พุธ #25326 สุประวีย์ อมร... ER694229343TH 20000
2017-06-14, พุธ #25329 โอ๋ ชุติมา ศรี... ER694229391TH 10540
2017-06-14, พุธ #25324 สันติ ศรี... ER694229374TH 10160
2017-06-14, พุธ #25321 ณิชชาภัทร คำภ... ER694229312TH 57130
2017-06-14, พุธ #25322 ภาณุวัฒน์ ศรี... RK430798386TH 34190
2017-06-14, พุธ #25318 น.ส.อาภัสรา อ่อ... ER694229290TH 10150
2017-06-14, พุธ #25320 สุภาภรณ์ เขี... RK430798457TH 70120
2017-06-13, อังคาร #25315 ชัยวัฒน์ วงศ... ER694229365TH 10240
2017-06-13, อังคาร #25316 รุ่งรวี วารีสอาด แผน... ER694229405TH 10230
2017-06-13, อังคาร #25314 ศันสนีย์ ศุภ... ER694229326TH 83110
2017-06-13, อังคาร #25312 Thanawat Kli... RK430798390TH 10900
2017-06-13, อังคาร #25290 พิสิทธิ์ Tel... ER694229445TH 10160
2017-06-12, จันทร์ #25311 ณัฐวัณณ์ ศรี... RK430798409TH 50210
2017-06-12, จันทร์ #25306 ประภัสสร พิพ... ER694229255TH 10330
2017-06-12, จันทร์ #25310 ณรงศักดิ์ อิน... ER694229215TH 10110
2017-06-12, จันทร์ #25305 ศดานันท์ จัน... ER694229224TH 74000
2017-06-12, จันทร์ #25309 อภิชญา ชาญ... ER694229175TH 10220
2017-06-12, จันทร์ #25303 ศศิมน รัต... ER694229269TH 10250
2017-06-12, จันทร์ #25302 รวินกาญจน์ ตั้... RK430798372TH 65000
2017-06-12, จันทร์ #25304 ชาคริต รัต... RK430798369TH 540000
2017-06-08, พฤ #25301 นายสหรัฐ นิร... ER694229272TH 83120
2017-06-08, พฤ #25299 อัญญานี นรน... ER694229136TH 10300
2017-06-08, พฤ #25300 กาญจนา ศรี... ER694229153TH 12000
2017-06-08, พฤ #25295 นางวัลภา ระร... ER694229184TH 50180
2017-06-08, พฤ #25296 นางสาว ดวงฤทัย ศรี... ER694229140TH 10110
2017-06-08, พฤ #25297 ศปัณณ์ภัค ถิ่... RK430798284TH 20230
2017-06-08, พฤ #25298 เอกชัย อุด... ER694229198TH 10700
2017-06-08, พฤ #25287 วิมลศรี ขจร... ER694229238TH 10900
2017-06-08, พฤ #25293 โอ๋ ชุติมา ศรี... ER694229048TH 10540
2017-06-08, พฤ #25292 กัณฐรัตน์ ศาต... ER694229003TH 10170

กลับสู่ด้านบน