User login

วิธีการชำระเงิน :: Payments

=== วิธีการชำระเงิน ===

ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามช่องทางต่อไปนี้

   1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


   2) การตัดเงินบัตรเครดิตผ่านระบบ Paypal
   เฉพาะรายการสั่งซื้อที่มียอดตั่งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านั้น ชาร์ท 10%
   เหมาะสำหรับท่านที่มี user account ที่ Paypal แล้วค่ะ
   วิธีนี้จะมีความรวดเร็วในการส่งของ และช่วยท่านประหยัดเวลา เนื่องจากท่านสามารถทำการสั่งซื้อและชำระเงินได้ทันที ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
   ทั้งนี้ระบบ Paypal เป็นระบบการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นที่นิยมในหมู่นักช็อปออนไลน์ทั่วโลกค่ะ

=== แจ้งการชำระเงิน ===

หลังจากชำระเงินแล้ว รบกวนแจ้งโอนทันที

ช่องทางรับแจ้ง
1. ทางไลน์ LINE ID: @bbfc
2. ทาง sms ส่งข้อความมาที่เบอร์ 086-7744780 (ไม่ควรใช้ SMS อัตโนมัติของทางธนาคารเป็นการแจ้งโอน)

โดยการแจ้งชำระเงิน ควรมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
- รหัสสั่งซื้อ(เลขออเดอร์) หรือ ชื่อผู้สั่งซื้อ
- โอนเข้าธนาคารอะไร เวลาเท่าไหร่
- ยอดเงินที่โอน (กรุณาแจ้งยอดที่เงินเข้า เนื่องจากบางครั้งลูกค้าโอนเงินมีเศษสตางค์ หรือโอนไม่ตรงจำนวนตามใบสั่งซื้อ)

ทั้งนี้ทางร้านสามารถเช็คยอดเงินได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้อง fax หรือส่ง slip มานะคะ

** กรุณาหลีกเลี่ยงการแจ้งโอนทางการโทรคุย เพราะไม่มีการบันทึก การสื่อสารอาจจะผิดพลาดได้ค่ะ

กลับสู่ด้านบน